Rámy lisů MULTIPOWER


RÁMY LISŮ 

  • včetně ovládání a bezpečnosti
  • svařovaná nebo pevná konstrukce
  • možnost sloupového vedení
  • rozměry dle požadavků zákazníka
  • C-rámy / 2 a 4sloupové rámy "s" nebo "bez" sloupově vedeného lisovacího plechu 
Pro všechny naše lisy můžeme nabídnout certifikovaný dvouruční bezpečnostní řídicí systém podle nařízení EU 98/37/EG, příloha IV A9. Tyto certifikované elektrické a pneumatické 2 ruční bezpečnostní ovladače jsou k dispozici pro naše C-rámy as stejně jako rámy sloupů.


 

 KATALOGReference Spolupracujeme