Non-stop inspekce


NON-STOP VISION INSPECTION

...nepřetržitá vizuální inspekce slouží k produktové defektoskopii ve výrobě


V závislosti na volbě snímacího SW a HW je možná kontrola parametrů geometrie, kvality povrchu,
přítomnosti popisu a kódu a dalších na principu komparace s referenční hodnotou obrobku.

 Inspekcni Body
 
Představme si, že pro získání potřebného obrazu pro analýzu, musí systémový integrátor během fáze programování dosáhnout pozice A-B-C (požadované inspekční body), které uloží do programu robota. Při použití běžně dodávaných robotických technologií bude robotický program obsahovat příkazy pro najetí a zastavení v definované pozici A-B-C, jelikož pouze tak je možné přesně zaostřit a získat požadovaný obraz produktu. Tento princip zpomalení, zastavení a následného zrychlení obnáší významnou časovou ztrátu. 
 
Oproti původnímu způsobu, při použití algortimu HIGH-SPEED VISION INSPECTION  vyvinutým společností Denso, spustí integrátor pouze jednou na konci programovací fáze jednoduchý program pro generování sady virtuální pozic (B´), které se automaticky nahrají do paměti robota a nahradí uložené pozice.
 

vision


Na příkladu je možné vidět definování virtuálních pozic ( B´), generované PC programem, které definují optimalizovanou trajektorii ve smyslu efektivního zpomalení a zrychlení. Jedná se o nástroj změny směru, obsahem není zastavení v dané pozici. Tímto způsobem docílíme až 60% časové úspory při komparaci s klasickým přístupem.
 
Vibrační dopravník a robotika jsou opatřeny servomotory Denso což je z hlediska skladu náhradních dílů a finančního pozitivním aspektem. Majoritní části kinematiky celého systému pochází z výroby Denso. Z tohoto pohledu se jedná o monolitní výrobní systém, který umožňuje držet správu aplikace za pomoci jediného dodavatele, případně lze po proškolení provádět údržbu z vnitřních zdrojů uživatele. Obsluha a údržba systému je vlivem prakticky jednotné technologie uživatelsky přívětivá a nákladově efektivní. Kontrolu parametrů robotické aplikace, stejně tak drobné programové úpravy, je možné provádět na dodávaném ovládacím panelu. Detekční robotický systém pro třídění produktů vychází z modulární koncepce.
 
V rámci robotiky je možné použít od Scary (4 osý) až po 6-ti osé roboty. Používanou manipulační technikou je robotika Denso, kterou není možné nahrazovat již z důvodu použití kontroléru stejné značky k řízení celé aplikace. Multi EYEFEEDER® Robotický detekční systém obsahuje několik základních variant, které diferencují systém dle rozměrů a kapacity dopravníků, či manipulace. Systém je navržen přesně tzv. „na míru“ aplikace, na základě testování detekce a manipulace produktů.
 
Závěrem lze systém označit za efektivní výrobní zařízení, které bylo v řádu několika let prověřeno sériovou výrobu a těší se stále větší pozornosti z řad uživatelů, kteří považují robotizaci za nedílnou součást výrobní strategie.Reference Spolupracujeme