Eyefeeder

Eyefeeder DENSO ROBOTICS zdroj OK Technical Group
...robotická detekce a třídění, robotický manipulátor DENSO ROBOTICS, detekční kamery Cognex a vibrační dopravník Roba Engineering
tvoří systém určený k manipulaci a detekci hůře rozlišitelných
a orientovatelných výrobků menších rozměrů.
 

EYEFEEDER

Příkladem může být orientování a následné zakládání pružin, které jsou spojené či se překrývají. Celý systém a jednotlivé dílčí mechanizmy jsou ovládány jediným kontrolérem Denso Robotics, který řídí a vyhodnocuje požadovanou manipulaci, vibraci, detekci přítomnosti a pozice výrobků. Efektivitu systému lze definovat v hodnotách cycle time 60 produktů / min., nosnost robotické paže v rozmezí 3 – 20 kg.

Produkty jsou po vysypání do zásobníku dopravovány po nakloněné rovině  na vibrační části, kde dochází k detekci a roztřídění. Pás je rozdělen do několika segmentů, kde dochází k rozhodovací analýze o přítomnosti a četnosti produktů. Prvním úkolem je zjistit kolik a v jaké části vibračního pole se produkty nacházejí. Dále se pomocí kamery kontroluje pozice a orientace produktů. V případě, že se ve střední části vibračního pole nachází dostatek volně orientovaných kusů, dojde k jejich odebrání a založení do předem definované pozice např. do plata. Pokud se produkty překrývají, nebo jsou pozici, ze které je není možné odebrat, dochází k vibrování či silnému rázu za účelem změny pozice a orientace. Za předpokladu, že se produkty nacházejí v přední či zadní části vibračního pole, dojde k pohybu pásu v požadovaném směru tak, aby bylo možné vyhodnotit podmínky ve středním poli. Kontaktní plochy dopravníku lze opatřit šikmými hranami, které napomáhají k oddělení spojených výrobků, např. pružin. Detekce výrobků probíhá pomocí infra-kamery na principu vzájemného kontrastu mezi barvou výrobku a dopravníkového pásu.

Vibrační dopravník a robotika jsou opatřeny servomotory Denso což je z hlediska skladu náhradních dílů a finančního pozitivním aspektem. Majoritní části kinematiky celého systému pochází z výroby Denso. Z tohoto pohledu se jedná o monolitní výrobní systém, který umožňuje držet správu aplikace za pomoci jediného dodavatele, případně lze po proškolení provádět údržbu z vnitřních zdrojů uživatele. Obsluha a údržba systému je vlivem prakticky jednotné technologie uživatelsky přívětivá a nákladově efektivní. Kontrolu parametrů robotické aplikace, stejně tak drobné programové úpravy, je možné provádět na dodávaném ovládacím panelu. Detekční robotický systém pro třídění produktů vychází z modulární koncepce.

V rámci robotiky je možné použít od Scary (4 osý) až po 6-ti osé roboty. Používanou manipulační technikou je robotika Denso, kterou není možné nahrazovat již z důvodu použití kontroléru stejné značky k řízení celé aplikace. Multi EYEFEEDER® Robotický detekční systém obsahuje několik základních variant, které diferencují systém dle rozměrů a kapacity dopravníků, či manipulace. Systém je navržen přesně tzv. „na míru“ aplikace, na základě testování detekce a manipulace produktů. Prvotní fází je vzorků na jednotlivých modulech v závislosti na požadavcích aplikace. Závěrem lze systém označit za efektivní výrobní zařízení, které bylo v řádu několika let prověřeno sériovou výrobu a těší se stále větší pozornosti z řad uživatelů, kteří považují robotizaci za nedílnou součást výrobní strategie.Reference Spolupracujeme