Transportní paletkové systémy

Pozicovací zařízení


Pozicovací zařízení je odpovědné za přesné umístění palet, a tedy i produktů, které drží. S výjimkou středících kolejnic jej lze použít také k vychýlení sil, když operace na obrobku přenášejí síly v ose Z (např. nýtování, lisování).