Průmyslové lasery

Svařování plastů

Laserové svařování plastů (polymerů)

Jde o flexibilní metodu pro vysokopevnostní spojení s perfektními povrchy.

U běžně používané metody svařování s přesahem je spoj zcela skrytý uvnitř svařované části.

Ve srovnání s konvenčními metodami spojování jako je lepení, ultrazvukové vibrace nebo svařování horkým nástrojem, má laserové svařování polymerů mnoho procesních výhod.

Lepení plastů většinou vyžaduje předúpravu povrchů za použití organických rozpouštědel. Svařování horkým nástrojem nebo horkým vzduchem je sice nákladově efektivní, ale velmi pomalé a podléhá opotřebení nástrojů. Navíc se současně zahřívá velký povrch obrobku, což je pro citlivé součásti nevýhodné. Třecí, ultrazvukové nebo vibrační svařování vystavuje obrobky vysokému mechanickému zatížení, a proto vyžaduje komplexní konstrukci a pravidelnou údržbu strojů. Laserové svařování polymerů přináší nízké tepelné a mechanické zatížení komponentů. Tento proces je čistý, nejsou přítomny žádné částice ani rozpouštědla a je vysoce flexibilní.

Diodové lasery od společnosti Coherent/Dilas jsou ideální volbou pro svařování plastů. S různými vlnovými délkami v rozmezí od 808 do 1470 nm poskytují nejlepší zdroj pro svařování obrobků jakékoli barvy. V kvazi simultánní svařovací aplikaci lze libovolné kontury svařování realizovat pomocí rozmítací skenovací hlavy. Použití pyrometru a řízené regulace teploty uvnitř sváru umožňuje velkou jistotu a kontrolu procesu. Mechanické a tepelné zatížení materiálů v okolí sváru je nízké, takže nedochází k poškození citlivé elektroniky. Hlavními aplikacemi pro laserové svařování plastů jsou automobilový průmysl, elektronika, komunikace, technologie zdravotnických prostředků, výrobky pro péči o člověka a spotřební výrobky.

Dodáváme jak laserovou technologii do linek, tak kompletní stroje včetně zakládání a fixování výrobků od jednoho dodavatele.

Více o našich stanicích pro svařování plastů od společnosti Coherent najdete zde.