Průmyslové lasery

Řezání

Řezání je v současnosti nejběžnější aplikace laserů v průmyslu. Důvodem je to, že laserové řezání je v mnoha případech rychlejší a výsledný řez je zároveň kvalitnější než jak je to u ostatních zavedených technologií. Řezat je možno téměř všechny materiály.
 

Charakteristiky řezu

 • Při řezání se vytváří pouze velice úzká spára řezu, což podstatně šetří materiál.
 • Hrany řezu mohou být ostré a ne pouze zaoblené, jako u ostatních tepelných způsobů řezání.
 • Hrany řezu mohou být natolik hladké a čisté, že nevyžadují další opracování ani čištění.
 • Hrany řezu jsou dokonce natolik čisté, že mohou být bez dalšího zpracování svařovány.
 • Při správném nastavení laseru nevznikají otřepy jako u mechanického řezání.
 • Teplem zasažená zóna kolem řezu je velice tenká a nedochází tedy k významnému narušení zpracovávaného materiálu.

Procesní charakteristiky

 • Jedná se o jeden z nejrychlejších způsobů řezání.
 • Opracovávaný kus nutně nevyžaduje uchycení.
 • Nedochází k opotřebení řezacích nástrojů - řezání laserem je bezkontaktní.
 • Řez může být veden v jakémkoliv směru.
 • Řezání se vyznačuje nízkou hlučností.
Řezat je možno téměř všechny materiály ať už jsou drobivé nebo křehké, elektricky vodivé či nevodivé, měkké nebo tvrdé. Problémy mohou způsobovat pouze vysoce odrazivé materiály jako hliník nebo měď, ale i u nich lze dosáhnout dobrých výsledků při správném nastavení laserového paprsku.
 

Smart Cleave FI

 • Přesné řezání skla, keramiky, safíru a dalších materiálů
 • Rovné a zakřivené řezání až do tloušťky 10 mm
 • Výsledná drsnost povrchu nižší než 1μm
 • Vysoká rychlost řezu s vysokou čistotou