Robotické vizuální systémy

vizuální robotické systémy ONROBOT_zdroj OK Technical Group
ONROBOT EYES

Lze použít pro výrobky různých velikostí i materiálů: 
plasty, kovy, dřevo, karton, organický materiál 


VÝHODY
 
 • Doplnění robotických aplikací o vizuální systém nebylo nikdy snazší
  díky kalibrování s jedním snímkem, rychlému programování 
  a bezproblémové integraci uchopovače
 • Flexibilní, adaptabilní vizuální systém s montáží na robot nebo mimo něj
  je ideálním řešením pro téměř všechny kolaborativní aplikace
 • Dostupný, účinný vizuální systém 2,5D nabízí vnímání hloubky pro různé výšky nebo vrstvené předměty
 • Snadné a vysoce spolehlivé nestrukturované aplikace třídění,
  vybírání a umísťování pomocí robotického ramena
 • Detekce s jedním snímkem pro více objektů zkracuje čas cyklu na minimum
 • Kontrolujte objekty pomocí detekce barev a tvarů
  s robotem i bez něj a zajistěte konstantní kvalitu
 • Automatický orientační bod umožňuje využívání
  dynamických prostředí a nastavení mobilních robotů
 

APLIKACE

Manipulace s materiálem / Automatizace 
 


KATALOGReference Spolupracujeme