Ochrana před laserem

Školení laserové bezpečnosti

Vzhledem k charakteru laserového záření je poměrně snadné přijít při práci s lasery k lehčím i závažným zraněním. Od popálenin - lehčích i těžkých, nadýchání se nebezpečných zplodin, až po poškození nebo ztrátu zraku. Od běžného pracovníka ve výrobě nelze očekávat akademické znalosti ani se spoléhat na jeho samostudium.

Problematika ochrany proti laserovému záření je komplikovanější, než se může na první pohled zdát. Je tedy žádoucí, aby pracovník prošel odborným školením, kde bude mít možnost si uvědomit rizika spojená s prací s laserovými zařízeními a seznámit se se zásadami ochrany před laserovým zářením. I s ohledem na případné spory o náhradu újmy na zdraví je dobré, aby pracovník svým podpisem stvrdil, že je vědom si rizik spojených s prací s laserovými zařízeními, a že byl řádně proškolen.

Kromě dodání všech potřebných ochranných pomůcek si lze u naší společnosti objednat právě školení bezpečnosti.