Nýtovací stroje

Vícenásobná nýtovací hlavice

 

vícenástrojová nýtovací hlava BalTecS vícenásobnou nýtovací hlavicí MRX je možné tvářet více nýtů najednou. Síla generovaná nýtovací hlavicí je proporcionálně rozložena mezi všechny nýtovací nástroje.

Nýtovat je možné v pěti výškách v závislosti na konkrétní aplikaci. Pohyb nýtovacího nástroje je stejný jako u standardní radiální hlavice BalTec s hypocykloidním pohybem.

MRX: minimální a maximální vzdálenost mezi pozicemi nýtů  

TYP         MIN.                                 MAX. STANDARD              MAX. SPECIÁL                  MAX. ZATÍŽENÍ/POZICE   
1 8,0 mm 60 mm 70 mm 6 kN
2 15,5 mm 72 mm 85 mm 8,5 kN
3 15,5 mm 106 mm 120 mm 8,5 kN