Šroubovací a lisovací systémy

MĚŘÍCÍ TECHNIKA
Vedle kontrolních systémů pro šroubovací a lisovací systémy, společnost DSM nabízí také digitální měřící
systémy pro kontrolu kvality procesů. Výhodou moderních měřících systémů jsou přenos výsledků měření
bez ovlivnění a zobrazení výsledků v blízkosti měřených bodů stejně jako inteligentní paměťový čip.

QS-BOX

Referenční měřící systém QS-Box může být použit pro monitorování a kontrolu procesů
stejně jako pro nastavení a kalibrace šroubovacích a lisovacích systémů.

Díky použití zásuvných modulů je toto zařízení vysoce flexibilní a lze ho využít pro všechny
aktuálně používané senzoriky. Data zaznamenaná senzory jsou nastavena automaticky po připojení QS Boxu. Pouze senzory, a nikoli celý měřící řetězec, jsou periodicky kalibrovány.

Produktový list QS-Box (PDF, 540KB