Pneumo-hydraulické válce


POPIS FUNKCE VÁLCE


1. Rychlý přístup
Připojení 4-V1 je pod tlakem, připojení 2-V1 ventiluje. Pracovní píst a podávací píst jsou tlačeny vpřed nízkou silou, velkou rychlostí. Díky tlaku vzduchu vytlačovanému pracovním pístem přes ventil 2.1-V1 je ventil V2 držen ve výchozí poloze. Ventil V1 dodaný zákazníkem není zobrazen.

12. Začátek silového zdvihu
Pracovní píst se dostane do kontaktu s materiálem a poklesem tlaku pod pracovním pístem a ve výstupu 2.1-V1 je přepnut ventil V2. Píst zesilovače (plunžr) pod tlakem vzduchu vstupem 2-V2 je tlačen přes vysokotlaké těsnění a odděluje propojení hydraulického okruhu podávacího pístu a pracovního pístu.

23. Silový zdvih
Vnořením pístu zesilovače do vysokotlaké hydraulické komory vzroste tlak vyvinutý na pracovní píst. Stejně jako píst zesilovače se pracovní píst pohybuje vpřed znásobenou silou, sníženou rychlostí po zkrácené dráze.

34. Zpětný zdvih
Připojení 2-V1 je pod tlakem, připojení 4-V1 ventiluje. Pracovní píst a zesilovací píst se vrací do původní polohy. Zesilovací píst opustí vysokotlakou komoru, propojí se oba hydraulické okruhy a podávací píst se také vrací do základní polohy.

4


Výhody válce MULTIPOWER:
 • Řízen pouze vzduchem, bez hydraulické pohonné jednotky
 • Vysoká přibližovací síla díky tlaku na pracovní a přibližovací píst
 • Rychlost díky pneumatickému přibližovacímu a zpětnému zdvihu
 • Automatické přepnutí z přibližovacího do silového zdvihu
 • Vysoká frekvence zdvihů v závislosti na délce zdvihu
 • Absolutní oddělení pneumatické a hydraulické části
 • Kompaktní vzhled, díky kterému lze použít v jakékoli pozici
 • Standardní připojení pro vysokotlaké měření a kontrolu
 • Žádný olej v pracovním prostoru
 • Řízeno standardním pneumatickým 5/2 ventilem
 • Minimální požadavky na údržbu. Proces šetří použité nástroje
 • Snížená hladina hluku
 • Nízká energetická náročnost, minimální spotřeba vzduchu (v porovnání s pneumatickými válci až 80%)
 • Žádná pružina uvnitř válce, která by byla stláčena a uvolňována v průběhu pracovního cyklu.
  Mechanická pružina má limitovanou životnost a při ohrožuje životnost celého systému.
  V případě poškození dojde k nevratnému poškození válce
 • Z toho vyplývající výhody:
 • Žádná proti síla na píst zesilovače při silové fázi
 • Plně funkční již při vstupním tlaku vzduchu 2 bary
 • Kontinuální tlak na píst zesilovače při návratové fázi, síla a rychlost je nastavitelná
 • Vysoká životnost válce díky použitým hydraulickým a pneumatickým těsněním od renomovaných výrobců
 • Minimální spotřeba vzduchu díky standardu řízení MULTIPOWER
 • Zpětný zdvih využívá pouze 2 bary tlaku vzduchu
Reference Spolupracujeme