Podávání a manipulace

Transport

Společnost Afag nabízí pro řešení transportu výrobků mezi operacemi dopravníkové systémy a lineární dopravníky s pohybem výrobků na paletách.

Dopravníkové systémy LTS

  • Palety různých velikostí
  • Zatáčení palet (jsou vždy čelem)
  • Dopravníky
  • Otočné moduly
  • Pozicovací jednotky

Lineární dopravník LTM

  • Vysoká rychlost
  • Maximální čas je věnován operacím při posunu pásu
  • 8-33 paletek
  • Řízen servomotory, plně koordinovaná spolupráce s manipulátory prostřednictvím jednoho zařízení
  • Efektivnější v porovnání s většími otočnými stoly