Ochrana před laserem

Ochranná skla

Účinný způsob ochrany před laserovým zářením je úplné zakrytování pracovního prostoru laseru dostatečně odolnými zábranami*. Výrobní procesy je však obvykle nezbytné kontrolovat i vizuálně a nelze podcenit ani přirozenou lidskou zvědavost podívat se, jak laser pracuje. Pokud se tedy volí ochrana zakrytováním pracovního prostoru laseru, je vhodné alespoň část zábrany zhotovit z průhledného materiálu. K tomuto účelu jsou vhodná bezpečnostní okna.

LASERVISION  dodává "skla" pro všechny účely v mnoha provedeních:  

  • okna z minerálního skla - poskytují ochranu před účinky laserů středních až vyskokých výkonů (vhodné zejména pro řezací nebo svařovací lasery). Z důvodu technologické náročnosti výroby ochranných minerálních skel je jejich velikost omezena na rozměry 287 x 210 mm (záleží však i na typu skla). Rozměry skel jsou standarizovány, standardní rozměry jsou 200 x 100 mm nebo 297 x 210mm.  Na přání je možné dodat i speciální velikost (do rozměrů 297 x 210mm) . Dodávají se s rámem nebo bez - rámy se rovněž dodávají ve dvou standardních velikostech (200 x 100 mm nebo 297 x 210 mm). Skla jsou certifikována dle norem DIN EN 207 resp. DIN EN 208.
 
  • vícetabulková okna s tabulkami z minerálního skla - výroba ochranných minerálních skel je technologicky velice náročná, proto je jejich velikost omezena. Je však možné vytvořit větší okno z více tabulek. Tabulky jsou usazeny do hliníkového rámu. Obvykle se používá tabulek o standadizovaných rozměrech 100 x 200 mm nebo 210 x 297 mm.  
 
  • plastová okna- poskytují nižší stupeň ochrany než minerální skla, zato jsou lehčí mohou být větších rozměrů. Dodávají se ve standardizovaných rozměrech, maximální rozměr je dán typem materiálu (až  2000 x 3000 mm pro COlasery, obvykle až 915 x 610 mm pro ostatní typy laserů). Na přání je možné tabule upravit dle požadavků zákazníka na jiné než standardizované rozměry nebo je dokonce opatřit výřezy pro dvířka atp. Vyrábí se rovněž "sklo" ve tvaru polokoule- "laserdome" vhodné např. pro demonstrační účely. Všechna plastová okna splňují požadavky normy DIN EN 207.

  

 

  • okna s aktivní ochranou- V otázkách bezpečnosti je nutno počítat s nejhorším možným případem. Může např. nastat situace, kdy robotické rameno při poruše nebo chybě programu namíří paprsek výkonného svařovacího laseru přímo do ochranného okna. Takové intenzitě dlouhodobě žádný materiál neodolá. Okno s aktivní ochranou je speciální okno se světlovodnou vrstvou a senzorem intenzity záření. Pokud laserový paprsek poruší první ochrannou vrstvu skla, část  výkonu paprsku je navázána do světlovodné vrstvy na kterou přiléhá senzor intenzity záření. Při překročení mezní hodnoty intenzity záření senzor aktivuje bezpečnostní okruh a laserový systém může být vypnut ve zlomku sekundy- dříve než dojde k porušení druhé ochranné vrstvy. V podstatě se jedná o jediný systém ochrany před déletrvajícím přímým zásahem laserovým paprskem a společnost LASERVISION na něj vlastní celosvětový patent. Systém byl úspěšně otestován na účinky 16kW vláknového laseru pro různé úhly dopadu a různé vzdálenosti ohniska paprsku od plochy ochranného skla.
 

 

 

Kompletní portfolio produktů laserové ochrany laservision naleznete zde.

Nabízíme:

  • Ochranné brýle
  • Ochranné segmenty (pro integraci do stanic)
  • Mobilní zástěny
  • Další ochranné pomůcky

 

*Platí to pouze pokud jsou správně navrženy bezpečnosní okruhy odstavení laseru při odkrytování, otevření pracovních dvířek apod.