Sponzorský dar pro Medou 2017

Vážení návštěvníci, stejně jako v předchozích letech, tak i letos se všichni naši zaměstnanci dobrovolně podíleli na výběru sponzorského daru pro neziskovou organizaci Medou z.s.

Nestátní nezisková společnost Medou z.s. pod vedením Mgr. Zuzany Žaloudkové byla založena z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí z Humpolce a okolí s cílem pomoci jim zapojit se do života v běžné společnost. 

Účelem spolku je sdružování a zkvalitňování života dospělých lidí s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidí s autismem. 

Přejeme všem klientům a zaměstnancům klidný a pohodový vstup do nového roku 2018. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří se podíleli na sbírce a vedení společnosti za navýšení částky.