BalTec Electric v médiích

BalTec ELECTRIC – JEDEN STROJ, TŘI PROCESY NÝTOVÁNÍ

https://www.mmspektrum.com/clanek/jeden-stroj-tri-procesy-nytovani 

Elektrické nýtování je jedna z nejmodernějších technologií v segmentu nýtovacích strojů. Výkonnostně i rychlostně (dokonce až o 35 % rychleji v závislosti na aplikaci) převyšuje pneumatické nebo hydraulické modely. Už z názvu je také patrné, že jedinou hybnou silou nýtovacího stroje BalTec Electric, je výhradně elektrický proud.

„Vřeteno BalTec Electric má tři výměnné tvářecí hlavy pro radiální nebo orbitální nýtování či rolování. Celý proces obměny trvá pár vteřin bez nutnosti složitějšího nastavování – programovatelný zdvih je do 0,01 mm, systémové rozlišení délky zdvihnu je 0,0005 mm,“ vysvětluje Michal Čudlý, obchodní ředitel společnosti OK Technical Group, která švýcarskou společnost BalTec na českém trhu zastupuje.

Potřebný výkon zajišťují dva servomotory, jeden pro lineární (1,5 kW výkon) a druhý pro rotační pohyb (0,75 kW výkon), které lze ovládat samostatně. Pro přesné nastavení polohy pohonů, pro řízení pohybu nebo pro měření rychlosti otáčení slouží enkodér a RPM senzor. Samozřejmostí je jak okamžitá detekce špatných nýtů a chyb, tak vysoce přesné monitorování teploty motoru a tvářecí hlavy.

DIGITALIZACE JAKO NUTNOST
Nespornou výhodou nýtovacího stroje BalTec Electric je kompletnost řešení pro zákazníka. Kromě silové jednotky je to řízení a HPPi software, které jsou připravené pro systém průmyslu 4.0 – sběr dat, monitorování nýtovacího procesu, vzdálený přístup k datům, nastavení parametrů. Zákazník si může ale také nechat sestavit na míru dané aplikace přímo nýtovací jednoúčelové pracoviště.

SERVIS
Nýtovací stroje BalTec Electric umožňují napojení na Ethernet/IP, což autorizovanému servisu podstatně zjednodušuje možnost detekovat případné technické problémy. „Náš servisní technik provede na místě určení diagnostiku a díky přímému napojení na vývojové centrum BalTec, lze formou vzdálené pomoci vyřešit problém okamžitě. Což je ze strany zákazníků kvitováno, protože výrobní čas je drahý čas,“ dodává Lukáš Žáček, technický ředitel OK Technical Group, která nabízí servis 24/7 na moderní výrobní technologie již třicátým rokem na trhu.
 

O firmě
Společnost OK Technical Group se na českém trhu pohybuje od roku 1992. V portfoliu této humpolecké firmy je autorizovaný prodej a servis 24/7 pro segment montážních technologií, značících a procesních laserů a produktů z oblasti automatizace a robotiky. Za svou téměř třicetiletou tradici společnost ovládla kromě českého také slovenský nebo polský trh. V roce 2020 představuje OK Technical Group, s.r.o. svůj první autorský produkt – platformu VAROK, unifikované řešení pro robotická pracoviště. www.ok.tg.com / www.varok.eu