Průmyslové lasery

Laserové vytvrzování

Použití laserového paprsku umožňuje povrchové vytvrzení materiálu v přesně definovaných oblastech bez nežádoucího ovlivnění základního materiálu. Díky vysokým rychlostem chladnutí, lze docílit jemné martenzitické struktury s vysokým stupněm tvrdosti. Laserem je možné vytvrzovat i těžko přístupná místa.

Používá se k povrchovému vytvrzování feritických materiálů, včetně oceli a litiny s obsahem uhlíku více než 0,2 procenta. Laserovým paprskem se zahřeje povrch materiálu na teplotu, kdy dojde k přeskupení atomů do austenitické struktury. Schlazení, které je způsobeno převážně odvodem tepla do okolního materiálu, je natolik rychlé, že zahřátý materiál "zatuhne" ve formě martenzitu.

V závislosti na koeficientu tepelné vodivosti materiálu a objemu a tvaru základního materiálu (zajištění dostatečně rychlého odvodu tepla) lze vytvrzovat do hloubky až 1,5 mm. U některých materiálů lze vytvrzovat dokonce až do hloubky 2,5 mm.

Lze vytvrzovat např:

  • řezné břity
  • vodicí drážky
  • kluzné plochy
  • zahloubení pro hlavy šroubů
  • pružiny

Výhody oproti ostatním způsobům vytvrzování:

  • rychlost
  • úspora energie
  • přesnost, opakovatelnost, variabilita
  • není potřeba schlazovací lázně