Průmyslové lasery

Svařování kovů

Vyjímečných vlastností laserového paprsku lze využít rovněž při svařování. Díky velmi vysoké výkonové hustotě a dalším vlastnostem dosahuje laser při svařování skvělých výsledků. Laser dosahuje vysokých rychlostí svařování a teplem ovlivněná oblast (HAZ- heat affected zone) zasahuje do velice malé vzdálenosti od svaru.
 
Charakteristiky laserového svařování:
 
  • Vysoká výkonová hustota - menší narušení materiálu
  • Vysoká procesní rychlost - efektivní z hlediska nákladů
  • Rychlý náběh a vypnutí
  • Svařování probíhá v normální atmosféře za normálních tlaků - ne jako  u svařování elektronovým paprskem
  • Narozdíl od svařování elektronovým paprskem negeneruje se rentgenové záření
  • Není potřeba procesních náplní
  • Úzký svar
  • Malá teplem ovlivněná oblast
  • Je možné velmi přesné svařování