Podávání a manipulace

Lineární transportní modul

 

Lineární přepravní modul-nebo je rychle se pohybující přepravní modul s pevně nainstalovanými nosnými deskami obrobku. V závislosti na poptávce přidaných pracovních stanic umožňuje dopravní systém od společnosti Afag vysoký výkon stroje. Čas potřebný pro lineární transport nosičů obrobků je zkrácen na minimum. Lineární transportní modul lze použít jako samostatný systém lineárních cyklů nebo v kombinaci se systémem montáže, jako je otočný indexovací stůl. 

VÝHODY

  • Vysoká rychlost
  • Maximální čas je věnován operacím při posunu pásu
  • 8-33 paletek
  • Řízen servomotory, plně koordinovaná spolupráce s manipulátory prostřednictvím jednoho zařízení
  • Efektivnější v porovnání s většími otočnými stoly


Katalog ke stažení ZDEK PRODUKTŮM AFAG NABÍZÍME: