Nýtovací stroje

Rolování

 

tváření rolováním Proces tváření je dosažen pomocí tvarovaných válců, které jsou připevněny na otočná vřetena, která sama působí na tvářený materiál.

Tato technologie tváření umožňuje vytvořit ostré úhly a dobrou strukturu povrchu. Dosednutí hrany zaručuje dobré těsnící vlastnosti. Válcování je vhodné použít u rozměrných tenkostěnných materiálů, nebo v případě, že nýtovací nástroj způsobuje vyboulení nebo hroucení nýtovaného dílu.

Pro každou specifickou aplikaci Společnost BalTec projektuje individuální válcovací hlavu. Válcovaný produkt určuje její tvar a provedení (rozměr, počet válců, rychlost otáčení).

  • Umožňuje tvířet těsné úhly
  • Dobré těsnící vlastnosti tvářených dílů
  • Minimální axiální síly - minimální stlačování obrobku
  • Speciálně použivané pro aplikace s velkými průměry nebo tenkými stěnami
  • Rolovací hlava je vyrobena speciálně pro konkrétní aplikaci
  • Design, počet válečků a rychlost rotace jsou navrženy dle konkrétní situace
  • Je možný radiální i axiální směr tváření 

Video zdroj BalTec AG: tváření rolováním - aplikace