Nýtovací stroje

Řízení procesu elektro nýtování

 monitorování nýtovacího procesu BalTec Electric - HPPi

Řízení procesu HPPi (Electric)

  • Kompatibilní s Windows 10
  • Předdefinované a dále nastavitelné profily pohybu
  • Flexibilní programování a nastavení parametrů dle přání zákazníka 
  • Vizualizace a grafické zobrazení 
  • Získávání býtovacích dat je možné nastvait dle přání zákazníka 

Software HPPi byl vyvinut speciálně pro produktovou řadu ELECTRIC, která představuje budoucnost v procesu nýtování. Tento software je kompatibilní se systémem Windows 10 a slouží jako HMI (Human Machine Interface) portál pro bezpečné, efektivní a produktivní použití strojů ELECTRIC.

Balíček má EMC zabezpečení a splňuje nejvyšší bezpečnostní normy ve strojírenství. Předdefinované profily pohybu umožňují rychlé a snadné nastavení nýtovacích programů a parametrů konkrétní aplikace tak, aby tvářecí a nýtovací procesy dosahovaly co nejvyššího možného výkonu (cykly/min.).

Světovým unikátem je pak způsob detekce nýtu. Vizualizace a přehledné zobrazení s podporou kontrolyprocesních dat je uživatelsky atraktivní. Díky otevřeným komunikačním aknálům "do" a "z" nadřazeného řídícího systému splňuje toot zařízení procesu normu pro průmysl 4.0.  


   Procesní data                         Procesní křivky                      Logger                                     Diagnostika