Nýtovací stroje

O SPOLEČNOSTI BALTEC AG

 
 
Základem schopností skupiny BalTec, se sídlem ve švýcarském Pfäffikonu, je design a výroba strojů pro radiální nýtování, orbitální nýtování, rolování a další spojovací technologie. Tyto produkty jsou používány všude, kde je zapotřebí kvalitního spoje. Jedná se například o automobilový průmysl, výrobu kování, letecký průmysl a průmysl obecně. Zahrnuty jsou dále přesné aplikace při výrobě zdravotnických zařízení, hodinek a speciálních nástrojů. BalTec nabízí širokou škálu řešení a vývoj tvářecích procesů pro spojovací aplikace. Zaměřuje se na vysokou kvalitu spojů, které dosahuje díky rozsáhlým vědomostem a mnoha druhům tvářecích technologií.
 
Společnost BalTec AG má své sídlo ve Švýcarsku ve městě Pfäffikon nedaleko Curychu. Aktuálně má 60 zaměstnanců. Z této centrály koordinuje celosvětové aktivity. Aby firma BalTec mohla dále podporovat své zákazníky a přes 40 000 instalovaných strojů po celém světě založila dceřiné společnosti ve Francii, Velké Británii, Brazílii a USA. Dále má BalTec 40 zastoupení po celém světě.
 
Díky neustálým inovacím procesů nýtování, tváření a jejich monitorování si BalTec udržuje svou pozici lídra na trhu.
Kdykoliv je vyžadováno nýtování bez monitorování, nebo s kompletním monitorováním nýtovací aplikace, nabízí BalTec nejpokročilejší řešení s krátkou dobou návratnosti investice.
 

www.baltec.com