Průmyslové lasery

Svařování

Vyjímečných vlastností laserového paprsku lze využít rovněž při svařování. Díky velmi vysoké výkonové hustotě a dalším vlastnostem, dosahuje laser při svařování skvělých výsledků. Laser dosahuje vysokých rychlostí svařování a teplem ovlivněná oblast (HAZ- heat affected zone) zasahuje do velice malé vzdálenosti od svaru.
 
Charakteristiky laserového svařování:
  • Vysoká výkonová hustota- menší narušení materiálu
  • Vysoká procesní rychlost- efektivní z hlediska nákladů
  • Rychlý náběh a vypnutí
  • Svařování probíhá v normální atmosféře za normálních tlaků- ne jako u  svařování elektronovým paprskem
  • Negeneruje se rentgenové záření narozdíl od svařováním elektronovým paprskem
  • Není potřeba procesních náplní
  • Úzký svar
  • Malá teplem ovlivněná oblast
  • Je možné velmi přesné svařování