Nýtovací stroje

Technologie nýtování

Radiální nýtování

Tvářecí nástroj opisuje hypocykloidu (rose petal path), což způsobuje jemnou deformaci materiálu za použití nejmenší možné síly působící na obrobek. Nýty jsou tvářeny ve třech směrech. Radiálně ven, radiálně dovnitř a také tangenciálně.

Orbitální nýtování

Středová osa nýtovacího nástroje opisuje kruhovou dráhu. Hrana nástroje, která je v kontaktu s nýtem, naznačuje bod otáčení, od kterého nástroj opisuje kruhový pohyb. Tento pohyb vytváří oblast kruhového kontaktu s nýtem. Deformace probíhá po obvodu nýtu.
 

Tváření rolováním 

Tváření je dosaženo pomocí profilovaných válečků, které jsou upevněny na otočném vřetenu a válcují tvářenou část.

VIDEA BalTec: